Klasjet - Oslo Gardermoen

There are Klasjet flights from and to Oslo Gardermoen in the table below.

Destination Flights Distance
Oslo Gardermoen - Zürich KLJ4762 1427 km
Sofia - Oslo Gardermoen KLJ6213 2117 km
Oslo Gardermoen - Belfast International KLJ5728 1201 km
Oslo Gardermoen - Oostende KLJ2426 1125 km
Oslo Gardermoen - Istanbul KLJ3462 2461 km
Teesside - Oslo Gardermoen KLJ8202 6769 km
Oslo Gardermoen - Arlanda Stockholm KLJ4575 386 km
Atuturk Istanbul - Oslo Gardermoen KLJ3463 2461 km
Chopin Warsaw - Oslo Gardermoen KLJ9467 1081 km
Flesland Bergen - Oslo Gardermoen KLJ7575 324 km
Kastrup Copenhagen - Oslo Gardermoen KLJ8087 518 km